script-otyhteyt.png

Soita puh. (02) 841 4112 tai  tilitoimisto@arisma.fi

Kirjeperintä

Aloitamme kuluttajasaatavan perintätoimenpiteet lähettämällä velallisasiakkaalle kirjallisen maksuvaatimuksen. Mikäli velallinen ei suorita velkaansa tai sovi kanssamme velan hoitamisesta, asia siirtyy oikeudelliseen perintään.

Puhelinperintä

Puhelinperintää käytetään perinnän eri vaiheissa saatava suuruudesta riippumatta. Soitamme tarpeen mukaan niille velallisille, joiden puhelinnumero on saatu selville. Näin tehostamme toimeksiantajan kassavirtaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Viestimuistutus

Puhelinperinnän tukena käytämme tekstiviestimuistutusta. Muistutamme velallista tehdystä maksusopimuksesta lähettämällä tekstiviestin maksun eräpäivänä.

Oikeudellinen perintä

Tapaukset, joissa vapaaehtoinen perintä ei tuota tulosta, voidaan siirtää oikeudelliseen perintään. Selville ja riidattomille saataville haemme toimeksiantajan puolesta käräjäoikeudelta yksipuolisen tuomion. Saatuamme tuomion toimitamme sen asiakkaan kotipaikkakunnan ulosottoviranomaiselle. Ulosottoperintää jatketaan, kunnes saatava on kokonaisuudessaan ulosmitattu.

Jälkiperintä

Siirrämme jälkiperintään saatavat, joissa asiakas on todettu varattomaksi. Valvomme velallisen taloudellista tilannetta ja huolehdimme siitä, ettei saatava vanhene. Kun asiakkaan talous paranee, perintä käynnistetään uudelleen. Jälkiperinnässä käytetään kirje- ja ulosottoperintää. Hoidamme myös velkajärjestelyä- ja yrityssaaneerausta koskevat toimeksiannot.

Ajankohtaista

Yhteystiedot